Kemik Sağlığı Için: Kalsiyum

Kemik Sağlığı Için: Kalsiyum

Yetişkin bir insanın vücudunda 1,2 kg kalsiyum bulunur, bu vücut ağırlığının yaklaşık %2’sini oluşturur. Kalsiyumun büyük çoğunluğu kemik ve dişlerin yapısında, geri kalanı yumuşak dokularda ve az miktarı da vücut sıvılarında bulunur.

Kalsiyumla birlikte kemiğin yapısında magnezyum, flor, çinko ve sodyum gibi mineraller de vardır. Besinlerimiz ile aldığımız kalsiyumun ancak %30-40’ı emilir. Emilemeyen kısım ise dışkı, idrar az miktarda da deri ve saç ile atılır.

Kalsiyumun görevleri nelerdir?

• Kemik ve dişlerin gelişimi ve sağlığının korunması için gereklidir.
• Hücre bölünmesi ve özelleşmesi sürecinde gereklidir.
• Kas fonksiyonu ve sinir iletimi için gereklidir.

Kalsiyumun yeterli tüketilmesi, tüm yaş grubundaki bireyler için önemlidir. Hızlı bir kemik gelişiminin olduğu gençlerde ve kaybın arttığı yaşlılarda, kalsiyum gereksinmesi daha fazladır. Gebelik döneminde doğacak bebeğin vücudundaki kalsiyum, emziklilik döneminde ise salgılanan sütteki kalsiyum, annenin besinlerle aldığı kalsiyumdan sağlanır.

Referans: 1. https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/t59.pdf

Önerilen Yazılar