Sağlıklı Bir Bağışıklık Sisteminin Bizi Koruyan Özellikleri!

Sağlıklı Bir Bağışıklık Sisteminin Bizi Koruyan Özellikleri!

Bağışıklık sistemi vücudun virüs, patojen ve yabancı maddeleri tanıyarak yok edilmesine yardımcı olan bir sistemdir. Bağışıklık sistemi muhteşem şekilde çalışan bir yapıdır. Vücudun bir şekilde temasta olduğu tüm maddeleri tanır ve tarar. Tanıma ve tarama sonrasında bu maddelerin vücuda girmelerini engeller.

Eğer bu maddelerin vücuda girişi gerçekleşmişse, maddeler bir bölgede tutulur veya yayılmalarına izin verilmez. Bağışıklık sistemi aşırı hassas bir işleyişe sahip olduğu için aminoasit ve protein gibi birbirine benzeyen yapıları bile birbirinden ayırır.

Bağışıklık sistemi doğumumuzla birlikte aktifleşir ve ölümümüze kadar da aktifliği devam eder. Bağışıklık sistemi her canlıda bulunan bir sistemdir. Bu sistemin amacı yabancı molekül, doku ve hücrelere karşı bir savunma mekanizması oluşturmaktır. Bağışıklık sisteminin zayıflaması vücudun var olan koruma sisteminin de zayıflaması anlamına gelmektedir. Bağışıklık sistemi zayıfladığı zaman vücuda giren yabancı maddeler ve hastalıklara karşı vücut bağışıklık gösteremez. Bağışıklık sisteminde çalışan hücreler önceden karşılaştığı maddeleri akıllarına kazırlar ve tekrardan görmeleri durumunda bağışıklık gösterirler. Bağışıklık sistemi kendi sistemini organlar eşliğinde gerçekleştirir. Bağışıklık sisteminde bulunan organlar genellikle lenfoid dokuludur. Temel öğeleri ise lenf sistemi, hormonlar, bazı proteinler, kemik iliği ve akyuvarlardır. Bağışıklık sistemi organları arasında lenf, bademcikler, lenf düğümleri, lenf bezleri, timüs, karaciğer, dalak, peyer plakları ve kemik iliği bulunmaktadır.

Yani bağışıklık sisteminin bizim için neden önemli olduğu konusunu şu şekilde toparlayabiliriz; bedenimiz birçok virüs ve yabancı madde tehdidi altındadır. Dokunduğumuz her yerde mantar, virüs ve bakteri gibi milyonlarca zararlı organizma bulunmaktadır. Bu zararlı organizmaların vücudumuza girmesi ve tepki verilmemesi durumunda canlılığımız sona erebilir. Fakat bağışıklık sistemimizin var oluşu bizi korumaktadır. Bağışıklık elemanları ve bağışıklık hücreleri tanınmayan hücreleri tanır ve onları yok eder. Bu olay bizim sağlıklı bir şekilde yaşamamızı sağlar. Bir diğer yandan vücudumuz yaşlanır ve hücrelerimizin yaşam süreleri dolar. Yaşam süreleri dolan hücrelerin yok edilerek yer açılması gerekir. Bu görevi de bağışıklık sistemi üstlenir. Süresi dolan hücreleri ve yapıları parçalar ve vücuda zarar getirmeyecek şekilde ortadan kaldırır. Tüm bu bilgiler ışığında sağlıklı bir bağışıklık sisteminin bizi koruyan özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Vücudu enfeksiyona neden olabilecek mantar, virüs ve bakterilerden korumak.
  • Yaşlanan hücreleri parçalayarak yenilerine yer açmak.
  • Kontrolden çıkan hücreleri yok etmek.

Önerilen Yazılar