Doğru Beslenme Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Mi?

Doğru Beslenme Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Mi?

Yetersiz ve dengesiz beslenme vücudun büyüme, gelişme ve normal çalışmasında aksaklıklara neden olacağından “Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir.” diyebiliriz.

Kesinlikle evet! 

Yetersiz ve dengesiz beslenme vücudun büyüme, gelişme ve normal çalışmasında aksaklıklara neden olacağından “Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir.” diyebiliriz. 

Yetersiz ve dengesiz beslenen bir kişinin bağışıklık sistemi zayıflar, vücudu hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı korumasız hale gelir. Dolayısıyla bu bireyler kolay hasta olurlar ve hastalıkları ağır seyreder. Ayrıca, herhangi bir besin ögesinin yetersiz alınması durumunda vücutta o besin ögesinin görevi yerine getirilemeyeceğinden vücut çalışması aksar ve hastalıklar baş gösterir.


 

Dengesiz beslenme; insanın çalışma, planlama ve yaratma yeteneğini düşürür.

Sağlıklı beslenme; yaşamın her döneminde sağlığın korunması, geliştirilmesi ve kronik hastalıkların önlenmesi için gereklidir.

Sağlıklı beslenmenin anne karnından başlayarak sağlanması, yaşam boyu sağlığın korunması ve kronik hastalıkların önlenmesi açısından önem taşır.

Sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme temeldir.

“Trends in Immunology” adlı tıp dergisinde, İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi ve Kenya Tıp Araştırmaları Enstitüsü’nün beraber yaptığı araştırmaya göre, açlık ve yetersiz beslenme sonucu yaşanan çocuk ölümlerinde, sadece gıdasızlığın bu ölümlere yol açmadığı konusunda ciddi ipuçları var.

 

Yeterli gıdaları alamayan kişilerde enfeksiyon riski artar.

Araştırmacılara göre, yetersiz beslenme, kalıtımsal olarak nesilden nesle geçen zayıf bağışıklık sistemleri ile ilgili; ya da bu kalıtımsal özellikler zayıf bağışıklık sistemleri sonucu gelişir. 


Referanslar:
1. http://www.bdb.hacettepe.edu.tr/TOBR_kitap.pdf.
2. https://www.saglik.org.tr/single-post/2016/06/16/Yetersiz-Beslenme-Ba%C4%9F%C4%B1%C5%9F%C4%B1kl%C4%B1k-Sistemini-Etkiler-mi.

Önerilen Yazılar